Самоврядування

“Затверджено”                                                                                                                                        “Погоджено”

на засіданні ради                                                                                                                                  В.о. диретора ЧПЛЗТ

учнівського самоврядування ЧПЛЗТ                                                                                             __________ В. І. Сідор

Президент УС ЧПЛЗТ __________

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Рада учнівського самоврядування Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту (надалі УС ЧПЛЗТ) – орган учнівського самоврядування, від імені учнів, виражає суверенну волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклується про зміцнення учнівського самоврядування в Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту, прагне розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон –  Рада учнівського самоврядування Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.

Розділ І

Загальні засади

Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Стаття 2. Рада учнівського самоврядування ЧПЛЗТ – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в учнів почуття патріота України; вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 3. Символами учнівського самоврядування є Прапор, Герб, девіз, пісня.

Стаття 4. Рада учнівського самоврядування Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту має свою структуру.

Розділ ІІ

Права, свободи та обов’язки учня.

Стаття 5. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 6. Кожен, хто навчається в Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту, має право:

– вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

– подати свою пропозицію, вимогу президенту «УС ЧПЛЗТ»;

– висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним ;

– брати участь у будь-яких сферах життя ліцею, ініціювати будь-які форми цього життя (секції, гуртки і т. і.).

Стаття 7. Про захист честі та гідності учня, викладача і працівника Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.

Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

– нанесення побоїв, побиття;

– загроза, залякування і шантаж;

– вживання образливих слів, кличок;

– дискримінація за національними і соціальними ознаками;

– глузування з фізичних недоліків;

– поява в стані сп’яніння;

– добровільне прийняття підкори;

– здирство, вимагання;

– крадіжка;

– псування особистих речей інших людей;

– брудні наклепи, плітки;

– будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 8. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження або накази.

Стаття 9. Учні ліцею зобов’язані:

– любити Україну, свій край, добром і турботою оточувати їх;

– до батьків ставитися з повагою, слухати їхні поради;

– для людей бути корисним;

– бути вірним товаришем, допомагати в біді;

– створювати красу, охороняти природу.

Розділ ІІІ

Структура учнівського самоврядування

Стаття 10. Структура учнівського самоврядування в Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту:

Стаття 11. Єдиним органом влади в УС ЧПЛЗТ є Ради та Сектори. Членами яких є:

Стаття 11. 1 Президент:

– є головою організації і виступає від її імені, обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, строком на 1 рік;

– призначає заступника;

– затверджує Ради та Сектори;

– контролює їх роботу, нагороджує за сумлінну працю;

– проводить профілактичні бесіди та засідання;

Голова Правління учнівського самоврядування (Президент) виконує наступні функції:

– веде роботу Парламенту, планує та координує роботу ПУС, забезпечує необхідну адміністративну допомогу;

– пропонує на посади Голів комітетів та призначає Голів комітетів за згодою Парламенту

– координує роботу голів комітетів розподіляє завдання між відповідними та структурними одиницями;

– виконує функцію посередника між учнями і вчителями, адміністрацією;

– співпрацює з адміністрацією;

– організовує підготовку майбутніх учасників учнівського самоврядування;

– слідкує, або призначає осіб, які слідують за дотриманням традицій учнівського самоврядування, виконання статуту учнівського самоврядування;

– щотижнево збирає голів комітетів;

– щотижнево звітує про проведену роботу перед учнями;

– двічі на рік звітує про проведену роботу перед педагогічним колективом.

Стаття 11. 2 Заступник президента:

– призначає Ради та Сектори;

– контролює їх роботу;

– відзначає особливо активних Голів Секторів та Рад;

– вчасно замінює тих, хто із своєю роботою не справляється.

Забезпечує захист прав та інтересів учнів, контролює дотримання учнями статуту ліцею (правил для учнів), проводить анкетування серед учнів.

Бере шефство над схильними до правопорушень. Надає їм певні обов’язки і слідкує аби вони ці обов’язки виконували. Нагороджує за сумлінну працю. Проводить профілактичні бесіди, засідання Рад та Секторів.

Заступник Голови Правління учнівського самоврядування

Кандидат на пост Голови Правління учнівського самоврядування, який на виборах Голови Правління учнівського самоврядування займає друге місце, автоматично стає заступником Голови учнівського самоврядування (за його згодою). Він виконує всі функції Голови Правління учнівського самоврядування на період його відсутності, або неспроможності виконувати свої повноваження через інші причини, крім функції внесення змін до статуту ПУС.

Заступник Голови Правління виконує наступні функції:

– допомагає Голові Правління учнівського самоврядування у виконанні, контролі, організації та керуванні Правлінням учнівського самоврядування;

– контролює всі фінансові видатки та надходження.

Стаття 11. 3 Комітет з питань партнерства та міжнародних відносин, толерантності та духовного розвитку

 1. Налагоджувати партнерські стосунки з учнями, батьками; педагогічними працівниками; органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями, асоціаціями, навчальними закладами, комерційними структурами тощо
 2. Створити інформаційну базу даних цих організацій і (спільно з комісією з питань інформації) поширювати інформацію про їх діяльність. Наявні матеріали постійно поновлювати.
 3. Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег, партнерів, спонсорів як в Україні, так і за її межами, використовуючи можливості мережі Інтернет.
 4. Постійно проводити різноманітні зустрічі як ділового, так і розважального характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо.
 5. Налагодити співпрацю з асоціацією батьківської громадськості. Сприяти організації та проведенню спільних заходів учнів, батьків та педагогів.
 6. Висвітлювати роботу комісії у засобах масової інформації різних рівнів.
 7. Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять „екологія душі”, толерантність, гармонія.
 8. Сприяти налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
 9. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси), які сприятимуть вихованню толерантності та духовному розвитку учнів, батьків, педагогів.

Стаття 11. 4 Голова старостату:

– Контролює важливі складові навчальної групи, дисципліни і навчання. Представники сектору допомагають в організації захисту творчих робіт учнів, проведенні предметних декад, інтелектуальних марафонів, олімпіад. Двічі на рік підбивають підсумки рейтингу навчальних досягнень учнів. Активісти здійснюють контроль за відвідуванням уроків учнями ліцею, їхнім зовнішнім виглядом, допомагають педагогічному колективу у вирішенні питань дисципліни і культури поведінки учнів.

Стаття 11. 5 Комітет з питань захисту прав учнів та допомоги у проблемних ситуаціях

 1. Використовуючи різні форми і методи, проводити постійну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, Законів України. Вчити правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів.
 2. Організувати роботу психологічних та правових консультаційних пунктів, Телефонів довіри, громадських приймалень тощо.
 3. Налагодити співпрацю

– з державними структурами: міністерствами, управлінням у справах дітей, сім’ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, опікунською радою, соціальною службою молоді,  кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та ін.;

–  зі спеціалістами: юристами, лікарями, психологами, педагогами та ін.;

– з громадськими організаціями: міжнародного, всеукраїнського та  обласного рівнів, що мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності.

 1. Створити Банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків, а також різноманітних матеріалів для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, КВН, брейн-рингів, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структур тощо.
 2. Постійно приділяти увагу дітям сиротам, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також, талановитим і творчо обдарованим.

Стаття 11. 6 Комітет з питань загальноосвітньої та професійної підготовки

 1. Використовуючи різноманітні методи, заохочувати учнів до здобуття ними повної загальної середньої освіти та додаткових знань, необхідних кожній людині для власного всебічного розвитку та становлення як особистості.
 2. Брати активну участь в організації та проведенні у навчальних закладах та на обласних рівнях предметних тижнів, олімпіад, конференцій. Відзначати найактивніших учасників та переможців.
 3. Проводити соціологічні дослідження серед учнів, вчителів та батьків з проблемних питань навчання та організації навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти.
 4. Організовувати проведення тематичних модульних спецкурсів, семінарів та тренінгів з питань, які не входять до програм.
 5. Висвітлювати діяльність комісії в засобах масової інформації та на сторінках в мережі Інтернет.

Стаття 11. 7 Комісія з питань преси та інформації

 1. Створити інформаційну базу даних. Постійно працювати над поновленням матеріалів.
 2. Налагоджувати зв’язки та співпрацю з редакціями газет, журналів, радіо- та телепрограм.
 3. Працювати над створенням позитивного іміджу ради серед молоді та дорослих.
 4. Сприяти систематичному проведенню спільно з іншими громадськими організаціями, фондами навчання для членів комісії з питань преси та інформації, членів інформаційних центрів та прес-центрів у межах України.

Стаття 11.8  Комісія з питань спорту та здорового способу життя

 1. Організувати напрям просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопалінню, СНІДу.
 2. Організувати серед учнів просвітницькі акції щодо небезпеки формування залежності від комп’ютерних ігор, гральних автоматів тощо.
 3. Організувати просвітницьку роботу, спільно з структурами охорони здоров’я щодо напряму профілактики та захисту під час поширення таких захворювань як грип, туберкульоз, кишкові інфекції тощо.
 4. Сприяти профілактиці раннього статевого життя, материнства у ранньому віці та подібних проблемних питань.
 5. Висвітлювати результати роботи комісії в засобах масової інформації.

Стаття 11.9 Комісія з питань культури та дозвілля

 1. Зібрати банк методичних рекомендацій та сценаріїв проведення різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру.
 2. Постійно допомагати іншим комісіям у проведенні масових заходів, конкурсів та зустрічей.
 3. Забезпечувати творчообдарованих учнів інформацією про проведення конкурсів та фестивалів творчості.
 4. Систематично висвітлювати проведену роботу у засобах масової інформації.
 5. Вести літопис масових заходів області

Стаття 11.10 Комісія з питань волонтерського руху, екології

 1. Сприяти розвитку духовності участі відчуття взаємозалежності людини і природи.
 2. Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з територій власного дому, навчального закладу, села і т.д.
 3. Налагодити співпрацю з відповідними владними та громадськими структурами.
 4. Заохочувати учнів до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць вшанування пам’яті людей та історичних подій, надавати допомогу людям похилого віку.
 5. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси) з теми екології навколишнього середовища.
 6. Висвітлювати роботу в засобах масової інформації.

Стаття 11.11 Рада гуртожитку:

– Збирає та узагальнює інформацію про життя учнів;

– організовує та здійснює художнє оформлення інтер`єру в кімнатах проживання;

– готує і проводить інформації ;

– проводить вечори відпочинку.

Стаття 12.

А) Новообраний Президент, Ради та Сектори вступають на пост не пізніше ніж через 10 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги на загальноліцейній урочистій лінійці.

Б) Двічі на рік Ради та Сектори звітують про виконану роботу на загальноліцейній лінійці.

Розділ ІV

Вибори

Стаття 13. Для того, щоб керувати учнівським самоврядуванням, ми обираємо Президента нашої організації, за принципом загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням.

Стаття 14. На пост президента мають право балотуватися учні І-ІІ-ІІІ курсів всіх навчальних груп. Голосувати мають право учні з І – ІІ-ІІІ курсів.

 1. Обов’язки кандидата у президенти :

а) зареєструватися;

б) підготувати передвиборчу програму (фотографія, коротко про

себе, що планує зробити будучи президентом).

 1. Права кандидата на пост президента :

а) може вести передвиборчу агітацію;

б) може пред’явити свого спостерігача на виборах;

в) оскаржити вибори якщо на його думку вони проведені не

легітивно.

Стаття 15. Для проведення голосування утворюється виборча комісія

Обов’язки ЦВК:

а) скласти списки виборців;

б) встановити час і дату виборів;

в) підготувати приміщення для проведення виборів;

г) видати виборчі бюлетені;

д) прослідкувати, щоб кожен виборець підписався за отримання

бюлетеня;

е) підрахувати голоси ;

є) оголосити результати на загальноліцейній лінійці.

Стаття 16. Президент обирається на один рік. Перед вступом на посаду складає присягу, : Я, ( .), волею учнів обраний Президентом учнівського самоврядування «УС ЧПЛЗТ», Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю додержуватися статуту ліцею, статуту учнівського самоврядування, дбати про благо нашого ліцею, відстоювати права і свободи учнів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх учасників навчально – виховного процесу, підносити авторитет Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту у суспільстві.