Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-матеріальна база ліцею включає в себе навчально-теоретичні корпуси площею 879,86 м2, корпус навчально-виробничих майстерень площею 879,1 м2. Спортивна зала площею 309,6 м2, медичний пункт площею 22 м2, їдальню площею 413 м2, обіденний зал площею 139 м2 на 120 місць, бібліотеку з читальним залом площею 73 м2, на 8 посадочних місць.

Ліцей також має гуртожиток загальною площею 3135 м2 де проживають 159 учнів. Також в гуртожитку є:

– медичний пункт площею 18 м2:

– кімнати для самопідготовки площею 96 м2;

– кімнати відпочинку площею 90 м2;

– душеві кімнати;

– умивальні кімнати;

– туалети;

– ізолятор для дівчат;

– ізолятор для хлопців.

Ступінь відповідності використання будівель та споруд їх призначенню, становить 100%.

В ліцеї є 5 майстерень, 15 кабінетів для проведення занять, спортивний зал та тир. Проектна потужність ліцею складає 630 здобувачів освіти. Всі приміщення відповідають вимогам нормативних документів. Майже всі кабінети обладнані сучасним мультимедійним обладнанням. Відповідність площі навчальних кабінетів ПТП нормативам, відповідно до ліцензійних обсягів – 100%. Ступінь забезпеченості навчальними майстернями з професій становить 100%, відповідність нормативам площ навчальних майстерень 100%.

Будівлі та споруди відповідають санітарно-технічним вимогам на 100%.

Оснащення майстерень відповідно до вимог навчальних програм з професійно-практичної підготовки становить 88,9%. Оснащення кабінетів вимогам навчальних програм з предметів та професій – 90%.

Ступінь забезпеченості основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм становить 92%.

Згідно вимог Державних стандартів, робочих навчальних планів і програм для здійснення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників:

— з інтегрованої професії «Слюсар з ремонту рухомого складу, Помічник машиніста тепловоза» потрібно 2 майстерні виробничого навчання та 7 кабінетів. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам – 100%, на одного учня – 3,5 м2. Забезпеченість майстернями становить 100%, відповідність площі майстерні нормативам – 100%, на одного учня – 4,4 м2. Кабінети та майстерні естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм з кожної професії на 88%.

— з інтегрованої професії «Черговий стрілочного поста, касир квитковий» потрібно 2 кабінети-лабораторії та 5 кабінетів. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам – 100%, на одного учня – 4,1 м2. Забезпеченість кабінетами-лабораторіями становить 100%, відповідність площі нормативам – 100%, на одного учня – 3 м2. Кабінети та лабораторії естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм з кожної професії на 78%.

— з професії «Провідник пасажирського вагона» потрібно 1 кабінет-лабораторію та 5 кабінетів. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам – 100%, на одного учня – 6,2 м2. Забезпеченість кабінетами-лабораторіями становить 100%, відповідність площі нормативам – 100%, на одного учня – 3 м2. Кабінети та лабораторії естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм на 92%.

— з інтегрованої професії «Електрозварник ручного зварювання, коваль ручного кування» потрібно 2 майстерні та 6 кабінетів. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам – 100%, на одного учня – 9,8 м2. Забезпеченість майстернями виробничого навчання становить 100%, відповідність площі нормативам – 100%, на одного учня – 10,8 м2. Кабінети та майстерні естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм з кожної професії на 82%.

Балансова вартість обладнання кабінетів, лабораторій та майстерень, складає 706,927 тис. грн., що в розрахунку на одного здобувача освіти (фондозабезпеченість) становить 3482 грн.

Колективом ліцею проводиться цілеспрямована робота щодо зміцнення матеріально – технічної бази. Матеріальна база постійно оновлюється.

За останні три роки проведено капітальний ремонт у навчально-практичному центрі, проведено системи водопостачання та каналізації, закуплено мультимедійне обладнання в 7 кабінетів, закуплено програмне забезпечення для помічників машиністів тепловозів. Придбано сучасні плакати для кабінетів спецтехнології та сучасні зварювальні апарати для кузні.

При ліцеї працює навчально-практичний центр Монтажників санітарно-технічних систем, який надає послуги курсового навчання та перепідготовки дорослого населення та додаткового навчання здобувачів освіти ліцею.

Гуртожиток, де проживають здобувачі освіти, відповідає санітарно-технічним нормам, забезпечений у достатній кількості меблями, необхідним устаткуванням та іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. Житлово-побутові умови – задовільні.

Здобувачі освіти та викладачі забезпечені навчальною, нормативною і довідковою літературою, що складає з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін – 73%, а з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін забезпечення навчальною і довідковою літературою в середньому складає 67%.

На одного учня денної форми навчання в середньому припадає 57 одиниць бібліотечного фонду. Бібліотека щороку поповнюється літературою надрукованою державною мовою.

Щорічно в ліцеї проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання і матеріалів. Передача та списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором ліцею.

Наявність матеріально-технічної бази, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання здобувачів освіти ліцею.

Власна спортивна база ліцею дозволяє створити для здобувачів освіти умови для занять фізичною культурою і спортом.